Skip to the content

Om oss

SPF är en ideell förening som tillvaratar gemensamma intressen hos privata vagnägare, fordonsinnehavare, verkstäder, speditörer och industriföretag med järnvägsintressen. 

SPF samlar krafterna för att gemensamt ge större möjligheter att påverka villkoren för järnvägstransporterna, t ex enklare och klarare regler för hanteringen av vagnar och snabbare informationsutbyten mellan fordonsinnehavare, myndigheter och järnvägsföretag.

SPF Styrelse arbetar ideellt och består av ledamöter som väl representerar hela branschens bredd.

Vad gör SPF?

SPF arbetar för bra och ändamålsenliga järnvägstransporter och för en fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga och mindre miljöpåverkande transportlösningar på järnväg. 

SPF har ett stort internationellt engagemang och deltar i ett flertal kommittéer inom UIP. Vi har även ett nätverk mot andra Europeiska organ t.ex. ERA (European Union Agency for Railways) som har mycket stor inverkan på framtida utveckling av godstrafiken i Sverige.

SPF står i nära kontakt med såväl Transportstyrelsen som Trafikverket beträffande frågor som rör godstrafiken, lagstiftning, regelverk, EU-samarbete mm.

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com