Skip to the content

Privatvagnens roll

Privata vagnar ger fördelar

Ett företag som investerar i godsvagnar är innehavare av s.k. privatvagnar. En privat järnvägsvagn representerar ett riskkapital med lång kommersiell livstid. Det ger ägaren ett incitament att se till att privatvagnen användes rationellt, är lönsam och underhålls på bästa sätt

Det medför att:

Vagnen anpassas bättre till det transporterade godset.
Privatvagnens trafikrörelser och positioner övervakas noga av nyttjaren för ett optimalt utnyttjande av vagnen. Därmed uppnås en så effektiv transport som möjligt.
Pga den intensiva trafikövervakningen hinner privatvagnen med fler omlopp än en järnvägsföretagets egen godsvagn
Privatvagnen körs lastad i returtransporten mer än 50 %

Förändrade villkor för Privatvagnar

Organisationerna UIP – UIC och ERFA har gemensamt tagit fram vagnanvändningsavtal för godsvagnar kallat AGV/ AAV/GCU avtalet vilket komplettera bl.a. villkor i COTIF 1999 bilaga CUV. Detta avtal hanteras av GCU -byrån på Europa nivå.

Järnvägsföretagen skall teckna avtal med GCU - byrån för att säkerställa trafikering med P-vagnar

SPF gör en stor insats i arbetet med utveckling av GCU avtalet bl.a. genom att vi har en utsedd representant i arbetskommittén för GCU

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com