Skip to the content

Nyheter

SPF avhöll årsmöte i Göteborg den 28 april 2022 Efter några år med digitala årsmöten pga de tidgare gällande Covid-restriktionerna kunde vi i år åter mötas i "verkliga livet". 16 medlemmar hade mött upp till årsmötet som avhölls i Swemaint lokaler i Fjällbo.   Till ordförande för det kommande året omvaldes Staffan Rittgård. Till styrelseledamöter för de kommande två åren v ...

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com