Skip to the content

Nyheter

UIP har på sin hemsida publicerat ett tillsammans med ERFA och UIRR gemensamt positionspapper gällande de utmaningar som järnvägsbranschen ställs inför med anledningen av de skenande energipriserna. Se utlåtandet på UIP:s hemsida ...

SPF avhöll årsmöte i Göteborg den 28 april 2022 Efter några år med digitala årsmöten pga de tidgare gällande Covid-restriktionerna kunde vi i år åter mötas i "verkliga livet". 16 medlemmar hade mött upp till årsmötet som avhölls i Swemaint lokaler i Fjällbo.   Till ordförande för det kommande året omvaldes Staffan Rittgård. Till styrelseledamöter för de kommande två åren v ...

28 april Årsmöte och Temadag   SPF planerar att avhålla Årsmöte och Temadag i Göteborg torsdagen den 28 april 2022. Reservera redan nu dagen för detta arrangemang. Vi återkommer inom kort med ytterligare detaljer. ...

Nedan finner ni aktuell information från UIP gällande den JNS arbetsgrupp som arbetat med temat Termisk överbelastning av hjul  (publicerat 2022-02-04 av UIP) Dear all,  We are happy to inform you that the JNS Urgent Procedure "Extreme effects of thermal overload in special cases of freight operation" was closed.   Please find below additional background information, an ov ...

I likhet med varje år finns per 01-01-2022 en ny utgåva av GCU-avtalet (General Contract of Use for wagons). Det nya avtalet inklusive bilagor finns att ta del på GCU Bureaus hemsida ( https://gcubureau.org ).   Bland nyheterna finns i appendix 11 under punkt 8.2 ett förtydligande av vilka vagnar som behöver varningsmärkningen för högspänning. ...

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com