Skip to the content

Nyheter

SPF Årsmöte 2021

Svenska Privatvagnsföreningen kommer att avhålla Årsmöte (Föreningsstämma) tisdagen den 4 maj 2021 kl. 14.00-15.30 (cirka).

 

Mötet kommer att hållas "digitalt" via MS Teams.

Inbjudan med länk för att ansluta till mötet kommer att utsändas till alla medlemmar inom kort.

Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar kommer aktuell information för branschen att lämnas.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till mötet.

Om pandemi-situationen tillåter det kommer vi under hösten att arrangera en Temadag för medlemmar och övriga branschintressenter.

 

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com