Skip to the content

Nyheter

SPF planerar att genomföra 2020 års årsmöte och Temadag den 2 (eftermiddag) och 3 april 2020.

Reservera redan nu dessa dagar !

 

Vi återkommer med program och detaljer kring tid och plats.

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com