Skip to the content

Nyheter

Svenska Privatvagnföreningens styrelse har skickat ett brev till EU kommissionen i frågan rörande Tyskland (och Schweiz) införande av nationell bullerlagstiftning som enligt föreningens uppfattning står i strid med EU-rätten. Mer info kommer inom kort. ...

Efter många och långvariga diskussioner har nu den reviderade TSD Buller fastställts. Innehållet i korthet: Inom hela EU införes fr.om. 8 december 2024 förbud att framföra "bullriga godsvagnar" på tysta stråk. I praktiken innebär detta förbud mot vagnar med gjutjärns bromsblock på dessa stråk . Tysta stråk är (förenklat uttryckt) linjer som nattetid trafikeras med mer än ...

Arbetet med att revidera TSD Buller har nu nått så långt att omröstning har avhållits i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee). SPF kommer att deltaga i ett möte med Transportstyrelsen den 14 februari angående utfallet av RISC-mötet. Vi återkommer efter detta med en detaljerad redogörelse. ...

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com