Skip to the content

Nyheter

Arbetet med att revidera TSD Buller har nu nått så långt att omröstning har avhållits i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee). SPF kommer att deltaga i ett möte med Transportstyrelsen den 14 februari angående utfallet av RISC-mötet. Vi återkommer efter detta med en detaljerad redogörelse. ...

Arbetet med att revidera TSD Buller går vidare. ERA (European Union Agency for Railway) lade i slutet av juni fram sin rekommendation i frågan för EU kommissionen och frågan diskuterades vid möte i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) den 28-29 juni. En omröstning i samma kommitté planeras till november. Sverige driver linjen att svenskregistrerade vagnar skall ...

UIP - Internationella Privatvagns Unionen - har anställt två nya medarbetare vid sitt kontor i Bryssel, 

Ms Julia Kremer som Manager of European Policies and Public affairs och 

Mr Jonas Decressin som Junior Policy and Communications Officer.

 

Läs mer i detta pressmeddelande från UIP

UIP

Välkommen till vår nya hemsida! Du är premiärbesökare på SPF:s nya hemsida. Välkommen. Med denna sida vill SPF kunna lämna aktuell information till våra medlemmar. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer under våren att kompletteras med mer information i för våra medlemmar och branschen aktuella frågor. Vi hoppas att ni kommer att uppskatta den nya hemsidan och vi ...

VPI tillsammans med bl.a. DB har lanserat en video om framtiden för järnvägsgodstrafiken.

 Se den gärna via denna länk till VPI:s hemsida.

SPF lanserar under februari 2018 en ny hemsida med aktuellt innehåll för alla järnvägsintressenter.


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com