Skip to the content

Sverige

Välkommen. Här kan ni läsa om våra nya projekt i Sverige, vilka vi är delaktiga i.

Arbetet med att revidera TSD Buller har nu nått så långt att omröstning har avhållits i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee). SPF kommer att deltaga i ett möte med Transportstyrelsen den 14 februari angående utfallet av RISC-mötet. Vi återkommer efter detta med en detaljerad redogörelse. ...

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com