Skip to the content

Nyheter

Välkommen till kategorin "Nyheter". Här kan ni läsa om våra nya projekt som vi är delaktiga i.

SPF lanserar under februari 2018 en ny hemsida med aktuellt innehåll för alla järnvägsintressenter.

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com