Skip to the content

JOINT STATEMENT ON PROTECTING EUROPEAN SUPPLY CHAINS FROM UNSUSTAINABLE ENERGY PRICE INCREASES

UIP har på sin hemsida publicerat ett tillsammans med ERFA och UIRR gemensamt positionspapper gällande de utmaningar som järnvägsbranschen ställs inför med anledningen av de skenande energipriserna.

Se utlåtandet på UIP:s hemsida

Om författaren

SPF Styrelsen

comments powered by Disqus

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com