Skip to the content

Ny utgåva av GCU-avtalet per 1 januari 2022

I likhet med varje år finns per 01-01-2022 en ny utgåva av GCU-avtalet (General Contract of Use for wagons).

Det nya avtalet inklusive bilagor finns att ta del på GCU Bureaus hemsida (https://gcubureau.org).

 

Bland nyheterna finns i appendix 11 under punkt 8.2 ett förtydligande av vilka vagnar som behöver varningsmärkningen för högspänning.

Utdrag ur GCU Appendix 11

Om författaren

SPF Styrelsen


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com