Skip to the content

SPF skriver till EU kommissionen

Svenska Privatvagnföreningens styrelse har skickat ett brev till EU kommissionen i frågan rörande Tyskland (och Schweiz) införande av nationell bullerlagstiftning som enligt föreningens uppfattning står i strid med EU-rätten.

Mer info kommer inom kort.

Om författaren

SPF Styrelsen

comments powered by Disqus

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com