Skip to the content

TSD Buller - Arbetet går vidare

Arbetet med att revidera TSD Buller går vidare. ERA (European Union Agency for Railway) lade i slutet av juni fram sin rekommendation i frågan för EU kommissionen och frågan diskuterades vid möte i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) den 28-29 juni. En omröstning i samma kommitté planeras till november. Sverige driver linjen att svenskregistrerade vagnar skall ges en förlängd frist för införandet av "tysta bromsblock". Vi återkommer med utförligare information när vi fått ta del av hur diskussionerna förlöpte vid RISC-mötet.  

Om författaren

SPF Styrelsen

comments powered by Disqus

SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com