Skip to the content

Välkommen till vår nya hemsida

Välkommen till vår nya hemsida!

Du är premiärbesökare på SPF:s nya hemsida. Välkommen.

Med denna sida vill SPF kunna lämna aktuell information till våra medlemmar.

Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer under våren att kompletteras med
mer information i för våra medlemmar och branschen aktuella frågor.

Vi hoppas att ni kommer att uppskatta den nya hemsidan och vi tar gärna synpunkter och förslag
till förbättringar.

Om författaren

SPF Styrelsen

comments powered by Disqus

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com