Skip to the content

Nyheter

Här hittar ni aktuella nyheter från SPF, UIP och branschen.

SPF Årsmöte 2021

Svenska Privatvagnsföreningen kommer att avhålla Årsmöte (Föreningsstämma) tisdagen den 4 maj 2021 kl. 14.00-15.30 (cirka).

 

Mötet kommer att hållas "digitalt" via MS Teams.

Inbjudan med länk för att ansluta till mötet kommer att utsändas till alla medlemmar inom kort.

Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar kommer aktuell information för branschen att lämnas.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till mötet.

Om pandemi-situationen tillåter det kommer vi under hösten att arrangera en Temadag för medlemmar och övriga branschintressenter.

 

Tyvärr har vi sett oss nödsakade att ställa den planerade Temadagen 2-3 april 2020.

Vi hoppas kunna återkomma med ett arrangemang under hösten i stället.

 

Den 2 april kommer Årsmötet att avhållas i Göteborg (Fjällbo) som planerat.
Dock begränsas mötet till de rent formella delarna och inga sidoarrangemang kommer att genomföras.
Möjlighet kommer att erbjudas för deltagande via Skype/telefon.
Kallelse har gått ut till föreningens medlemmar.

 

SPF planerar att genomföra 2020 års årsmöte och Temadag den 2 (eftermiddag) och 3 april 2020.

Reservera redan nu dessa dagar !

 

Vi återkommer med program och detaljer kring tid och plats.

Svenska Privatvagnföreningens styrelse har skickat ett brev till EU kommissionen i frågan rörande Tyskland (och Schweiz) införande av nationell bullerlagstiftning som enligt föreningens uppfattning står i strid med EU-rätten. Mer info kommer inom kort. ...

Efter många och långvariga diskussioner har nu den reviderade TSD Buller fastställts. Innehållet i korthet: Inom hela EU införes fr.om. 8 december 2024 förbud att framföra "bullriga godsvagnar" på tysta stråk. I praktiken innebär detta förbud mot vagnar med gjutjärns bromsblock på dessa stråk . Tysta stråk är (förenklat uttryckt) linjer som nattetid trafikeras med mer än ...

Arbetet med att revidera TSD Buller har nu nått så långt att omröstning har avhållits i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee). SPF kommer att deltaga i ett möte med Transportstyrelsen den 14 februari angående utfallet av RISC-mötet. Vi återkommer efter detta med en detaljerad redogörelse. ...

Arbetet med att revidera TSD Buller går vidare. ERA (European Union Agency for Railway) lade i slutet av juni fram sin rekommendation i frågan för EU kommissionen och frågan diskuterades vid möte i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) den 28-29 juni. En omröstning i samma kommitté planeras till november. Sverige driver linjen att svenskregistrerade vagnar skall ...

UIP - Internationella Privatvagns Unionen - har anställt två nya medarbetare vid sitt kontor i Bryssel, 

Ms Julia Kremer som Manager of European Policies and Public affairs och 

Mr Jonas Decressin som Junior Policy and Communications Officer.

 

Läs mer i detta pressmeddelande från UIP

UIP

Välkommen till vår nya hemsida! Du är premiärbesökare på SPF:s nya hemsida. Välkommen. Med denna sida vill SPF kunna lämna aktuell information till våra medlemmar. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer under våren att kompletteras med mer information i för våra medlemmar och branschen aktuella frågor. Vi hoppas att ni kommer att uppskatta den nya hemsidan och vi ...

VPI tillsammans med bl.a. DB har lanserat en video om framtiden för järnvägsgodstrafiken.

 Se den gärna via denna länk till VPI:s hemsida.

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com