Skip to the content

Nyheter

Här hittar ni aktuella nyheter från SPF, UIP och branschen.

UIP har på sin hemsida publicerat ett tillsammans med ERFA och UIRR gemensamt positionspapper gällande de utmaningar som järnvägsbranschen ställs inför med anledningen av de skenande energipriserna. Se utlåtandet på UIP:s hemsida ...

SPF avhöll årsmöte i Göteborg den 28 april 2022 Efter några år med digitala årsmöten pga de tidgare gällande Covid-restriktionerna kunde vi i år åter mötas i "verkliga livet". 16 medlemmar hade mött upp till årsmötet som avhölls i Swemaint lokaler i Fjällbo.   Till ordförande för det kommande året omvaldes Staffan Rittgård. Till styrelseledamöter för de kommande två åren v ...

28 april Årsmöte och Temadag   SPF planerar att avhålla Årsmöte och Temadag i Göteborg torsdagen den 28 april 2022. Reservera redan nu dagen för detta arrangemang. Vi återkommer inom kort med ytterligare detaljer. ...

Nedan finner ni aktuell information från UIP gällande den JNS arbetsgrupp som arbetat med temat Termisk överbelastning av hjul  (publicerat 2022-02-04 av UIP) Dear all,  We are happy to inform you that the JNS Urgent Procedure "Extreme effects of thermal overload in special cases of freight operation" was closed.   Please find below additional background information, an ov ...

I likhet med varje år finns per 01-01-2022 en ny utgåva av GCU-avtalet (General Contract of Use for wagons). Det nya avtalet inklusive bilagor finns att ta del på GCU Bureaus hemsida ( https://gcubureau.org ).   Bland nyheterna finns i appendix 11 under punkt 8.2 ett förtydligande av vilka vagnar som behöver varningsmärkningen för högspänning. ...

SPF Årsmöte 2021

Svenska Privatvagnsföreningen kommer att avhålla Årsmöte (Föreningsstämma) tisdagen den 4 maj 2021 kl. 14.00-15.30 (cirka).

 

Mötet kommer att hållas "digitalt" via MS Teams.

Inbjudan med länk för att ansluta till mötet kommer att utsändas till alla medlemmar inom kort.

Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar kommer aktuell information för branschen att lämnas.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till mötet.

Om pandemi-situationen tillåter det kommer vi under hösten att arrangera en Temadag för medlemmar och övriga branschintressenter.

 

Tyvärr har vi sett oss nödsakade att ställa den planerade Temadagen 2-3 april 2020.

Vi hoppas kunna återkomma med ett arrangemang under hösten i stället.

 

Den 2 april kommer Årsmötet att avhållas i Göteborg (Fjällbo) som planerat.
Dock begränsas mötet till de rent formella delarna och inga sidoarrangemang kommer att genomföras.
Möjlighet kommer att erbjudas för deltagande via Skype/telefon.
Kallelse har gått ut till föreningens medlemmar.

 

SPF planerar att genomföra 2020 års årsmöte och Temadag den 2 (eftermiddag) och 3 april 2020.

Reservera redan nu dessa dagar !

 

Vi återkommer med program och detaljer kring tid och plats.

Svenska Privatvagnföreningens styrelse har skickat ett brev till EU kommissionen i frågan rörande Tyskland (och Schweiz) införande av nationell bullerlagstiftning som enligt föreningens uppfattning står i strid med EU-rätten. Mer info kommer inom kort. ...

Efter många och långvariga diskussioner har nu den reviderade TSD Buller fastställts. Innehållet i korthet: Inom hela EU införes fr.om. 8 december 2024 förbud att framföra "bullriga godsvagnar" på tysta stråk. I praktiken innebär detta förbud mot vagnar med gjutjärns bromsblock på dessa stråk . Tysta stråk är (förenklat uttryckt) linjer som nattetid trafikeras med mer än ...

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com