Skip to the content

TAF TSD - Telematikapplikationer för godstrafik

TAF TSD (Teknisk specification för driftskompatibilitet -Telematikapplikationer för godstrafik) är EU Kommisionens förordning för att harmonisera datutbytet för godstrafik.

För fordonsinnehavare handlar det I första hand om att tillgängliggöra de tekniska data och underhållsdata för den egna fordonsflottan, som järnvägsföretagen behöver för en säker och smidig drift. För detta ändamål skall alla fordonsinnehavare registrera sina vagnar i en fordonsdatabas, RSRD - Rolling Stock Reference Database, där den som använder fordonen på elektronisk väg kan hämta behövliga uppgifter.

Enligt den s.k. Masterplan som järnvägssektorns aktörer upprättat skall alla europeiska fordonsinnehavare fr.o.m. 1 januari 2016 göra sin RSRD tillgänglig.

Svenska Privatvagnföreningen har tidigare informerat om det initiv UIP (Internationella Privatvagnunionen) tagit genom att starta en gemensam fordonsdatabas, kallad RSRD2.
Genom denna erbjudes alla medlemmar i UIP och SPF möjligheten, att mot en mycket låg kostnad registrera sina vagnar. Där i genom uppfyller man kraven enligt TAF TSD. 

Europeiska järnvägsbyrån - har fått i uppdrag att övervaka implementeringen av TAF TSD och att Masterplanen följes. För detta ändamål skall jänvägens aktörer lämna enn statusrapport över implementeringen. Väljer man att ansluta sig till RSRD2 sköter RSRD2-organisatioen detta. De fordonsinnehavare som väljer att upprätta en egen RSRD måste där emot göra denna statusrapportering på egen hand, och för detta ändamål skall man anmäla en project manager. Detta sker till info@taf-jsg.info med kopia till info@uiprail.org.

SPF har under sommaren sänt ut detaljerad information I denna fråga till alla medlemmar.

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com