Skip to the content

RSRD2 - Koppling till SWDB

Under hösten 2017 upprättades en koppling mellan RSRD2 - vagndatabasen och databasen för tysta vagnar, Silent Wagons Data Base (SWDB)

SWDB har etablerats av de tre länder, Nederländerna, Tyskland och Schweiz, som har infört bullerdiferentierad  banavgifter. De fordonsinnhavare som önskar få kompensation / bonus för sina tysta vagnar måste registrera dessa i SWDB. Då alla nödvändiga uppgifter redan finns i RSRD2-databasen innitierade RSRD2 inrättandet av en automatisk koppling från RSRD2 till SWDB. Där igenom förser RSRD2 SWDB med uppgifter om tysta vagnar. Läs mer om detta i denna press release från RSRD2.


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com