Skip to the content

6 punkter för konkurenskraftig godstrafik på järnväg

 

 

Vad behövs för att göra järnvägen mer konkurrenskraftig?

SPF:s har tagit fram en lista med 6 punkter för konkurrenskraftig godstrafik på järnväg.

Ta del av listan här

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com