Skip to the content

Aktuellt

Ovanstående är några av de aktuella frågor som SPF arbetar med.

Klicka på respektive text  för att komma vidare.

Önskar du ytterligare information kring någon fråga - kontakta vårt kansli

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com