Skip to the content

Kommande evenemang

Nyheter

Nyheter

SPF Årsmöte 2021

Svenska Privatvagnsföreningen kommer att avhålla Årsmöte (Föreningsstämma) tisdagen den 4 maj 2021 kl. 14.00-15.30 (cirka).

 

Mötet kommer att hållas "digitalt" via MS Teams.

Inbjudan med länk för att ansluta till mötet kommer att utsändas till alla medlemmar inom kort.

Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar kommer aktuell information för branschen att lämnas.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till mötet.

Om pandemi-situationen tillåter det kommer vi under hösten att arrangera en Temadag för medlemmar och övriga branschintressenter.

 

Tyvärr har vi sett oss nödsakade att ställa den planerade Temadagen 2-3 april 2020.

Vi hoppas kunna återkomma med ett arrangemang under hösten i stället.

 

Den 2 april kommer Årsmötet att avhållas i Göteborg (Fjällbo) som planerat.
Dock begränsas mötet till de rent formella delarna och inga sidoarrangemang kommer att genomföras.
Möjlighet kommer att erbjudas för deltagande via Skype/telefon.
Kallelse har gått ut till föreningens medlemmar.